Instagram آموزش شبکه مایکروسافت سیسکو مایکروسافت سیسکو vmware ccna آموزش microsoft
linkedin شبکه سیسکو لینوکس آموزش

microsoft

VMware

elearning

cisco

CompTIA

مایکروسافت

سیسکو

Microsoft System Center

 
 

در حقیقت یک مجموعه از محصولات مدیریتی مایکروسافت است که برای کمک کردن به مدیران IT سازمانها برای مدیریت و پشتیبانی بهتر و آسان تر سیستم های سرور و کلاینت در شبکه های تحت این سیستم عامل طراحی شده است و شامل محصولات متنوعی است که هر کدام به منظور برطرف سازی بخشی از نیاز یک مدیر IT طراحی شده اند :

 
 

Microsoft System Center Configuration Manager  SCCM

Microsoft System Center Operations Manager  SCOM

Microsoft System Center Data Protection Manager  SCDPM

Microsoft System Center Virtual Machine Manager  SCVMM

 

دوره های آموزشی مایکروسافت

کمپ های آموزشی مایکروسافت