آموزش رفتار سازمانی , روابط معاصر , مذاکرات حرفه ای , مدیریت منابع انسانی , خدمات پس از فروش , آموزش شبکه , آموزش مایکروسافت , آموزش سیسکو , اموزش مجازی سازی سرور , آموزش CCNA , آموزش CCNP , آموزش Microsoft , آموزش Cisco , آموزش امنیت , آموزش VMware , آموزش لینوکس , آموزش MCSA , آموزش NSX

آموزش شبکه

شرکت عصر آراد

آموزشگاه عصر آراد

عصر آراد

دوره های آموزش شبکه امنیت شبکه سیسکو مایکروسافت لینوکس MCITP CCNA MCSE CCNP

Network+

Network+

EMC Storage.VNX Series

Storage+

Storage+

Server +

Server +

Server +

Server +

Linux LPl1

ITIL (Camp)

ISMS (Camp)

Linux LPl2

Forti Web (Camp)

CEH

CEH

CEH

FCNSA (Camp)

CHFI

CHFI

CHFI

Forti DB (Camp)

MTCTCE(camp)

ITIL

Linux LPl1

FCNSA

Linux LPl1

FCNSA (Camp)

Forti Analyzer

FCNSP

Linux LPl2

FCNSP (Camp)

FCNSA

ITIL (Camp)

VMware vSphere Design(camp)

Forti Web (Camp)

ISMS (Camp)

FCNSA (Camp)

ISMS

آمارگیر وبلاگ

Asre Arad